Artykuły sprzętowe

Strona główna 8 Kategoria: Artykuły sprzętowe

Seria artykułów sprzętowych „NIE wszystko o…”

W internecie, a także drukowanych publikacjach, znajdziemy bardzo dużo różnych, często ciekawych i bogato ilustrowanych opracowań dotyczących sprzętu potocznie zwanego „wspinaczkowym”. Niestety informacje te są rzadko aktualizowane, a część z nich jest po prostu nieprawdziwa, co wynika zapewne ze złego zrozumienia czy mało dokładnego zapamiętania przekazywanych informacji. Innym powodem może być przekazywanie dawno obalonych mitów. Jednym z nich jest ten, który głosi, że każdy sprzęt który upadł z wysokości należy wycofać z użycia i poddać kasacji. Ta niepełna, przez to nieprawdziwa informacja, urasta do absurdu takiej rangi, że spotkałem się z sytuacjami, kiedy na szkoleniu ktoś kto upuścił przyrząd z ręki stojąc na ziemi, został obciążony kosztami zakupu nowego.

Nasza seria artykułów sprzętowych „NIE wszystko o…” ma na celu podsumować najważniejsze wiadomości, a także uzupełnić o aktualne informacje i te, które są mniej znane czy trudniej dostępne.

Artykuły

Cz.7: Liny półstatyczne (potocznie statyczne, statyki) – EN1891

Cz.7: Liny półstatyczne (potocznie statyczne, statyki) – EN1891

Liny alpinistyczne (jak to często mówi się na liny półstatyczne i dynamiczne) wykorzystuje się przede wszystkim we wspinaczce, speleologii, canyoningu, na parkach linowych, w pracach na wysokości, w ratownictwie, ale też na eventach gdzie w oparciu o nie budowane są...

Cz.8: Liny dynamiczne – EN892

Cz.8: Liny dynamiczne – EN892

Żeby nie powtarzać wielu kluczowych informacji, które zostały już zawarte w artykule dotyczącym lin półstatycznych, zachęcamy do przeczytania najpierw 7ego odcinka naszej serii :) Liny dynamiczne są elementem łańcucha asekuracyjnego, który dzięki swoim dynamicznym...

Cz.9: Karabinki przemysłowe/łączniki (EN362)

Cz.9: Karabinki przemysłowe/łączniki (EN362)

Łączniki, zwane popularnie karabinkami, w alpinizmie przemysłowym służą w zasadzie do takich samych celów, jak podczas wspinaczki i innych pokrewnych dyscyplin, w mniejszym lub większym stopniu wykorzystujących alpinistyczne techniki linowe. Chodzi przede wszystkim o...

cz.10: Karabinki wspinaczkowe (EN12275) i ekspresy

cz.10: Karabinki wspinaczkowe (EN12275) i ekspresy

Karabinków używamy do realizowania różnego rodzaju połączeń, jak przede wszystkim łączenia uprzęży z przyrządami, ale też liny z uprzężą podczas przewiązywania się przez stanowisko zjazdowe. Za pomocą karabinków gromadzimy w uprzęży sprzęt - np. do własnej asekuracji,...