Marzena Gutek

Strona główna 9 Kadra 9 Marzena Gutek
Marzena Gutek

Marzena Gutek

Jest psychologiem, trenerem i psychoterapeutą, a przede wszystkim osobą nastawioną na budowanie więzi, szukającą porozumienia. Swoje doświadczenie zdobywała w firmach sektora budżetowego. Przeprowadziła ponad 2000 godzin szkoleniowych.

Wykształcenie

 • magister Psychologii – Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Nauczyciel Dyplomowany
 • Studia podyplomowe z doradztwa zawodowego – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi
 • Studium Specjalne z zakresu Socjoterapii I-go stopnia – Pracownia Praktycznych Umiejętności Psychologicznych, PTP w Krakowie
 • Studium Specjalne z zakresu Socjoterapii II-go stopnia – Pracownia Praktycznych Umiejętności Psychologicznych, PTP w Krakowie
 • Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów w Krakowie
 • Pierwszy stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży
 • Certyfikat Psychoterapeuty i Certyfikat Trenera wydane wspólnie przez Instytut Terapii Gestalt w Krakowie i Instytut Terapii Gestalt we Florencji należące do FORGE – International Federation of Gestalt Training Organizations
 • II część „Warsztatów pracy z rodzicami dla profesjonalistów”, CMPPP MEN, Warszawa
 • Koncepcja psychoterapeutyczna Berta Hellingera, dr Barbara Romero z Psychiatrische Klinik TU w Monachium
 • Drugi stopień specjalizacji zawodowej w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży
 • Solution Focused Approach in education and welfare – University of Applied Science „Fontys OSO”, Bielsko-Biała
 • Inteligencja motywacyjna w pracy trenera – Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys, Kraków
 • Radzenie sobie ze stresem i przeciwdziałanie syndromowi wypalenia zawodowego – Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys, Kraków

 

Rezultaty

 • przeprowadziła ponad 2000 godzin warsztatów i szkoleń
 • pracowała jako psychoterapeuta grupowy i indywidualny
 • jest realizatorem i twórcą wielu programów szkoleniowych i warsztatowych
 • prowadzone przez nią szkolenia są bardzo wysoko oceniane przez uczestników – podkreślają, że jest dobrze przygotowana, komunikatywna, potrafi zainteresować, życzliwa, przyjazna, cierpliwa, świetnie prowadzi szkolenia. Zajęcia oceniają jako merytoryczne, dynamiczne, spójne, praktyczne, ciekawe, w miłej atmosferze.

 

Specjalizuje się w warsztatach z zakresu

 • asertywności
 • komunikacji
 • budowania poczucia własnej wartości
 • wypalenia zawodowego i radzenia sobie ze stresem
 • technik szybkiego uczenia się
 • kreatywności, twórczości
 • fitness dla umysłu
 • pracy socjoterapeutycznej
 • gier i zabaw integrujących zespół
 • metod i technik radzenia sobie z agresją
 • współpracy szkoły z rodzicami
 • diagnozy przemocy seksualnej
 • pomocy dziecku z trudnościami
 • kierowania zespołem klasowym
 • budowania zespołu
 • oraz tworzy warsztaty dla potrzeb klienta o różnej tematyce

 

Współtworzy i realizuje projekty typu team building.