Kurs na instruktora alpinistycznych technik linowych

Strona główna 9 Kurs na instruktora alpinistycznych technik linowych

Najbliższe terminy:

 • 10-16 czerwca 2024
 • 9-15 września 2024

W przypadku zebrania się grupy chętnych w innym terminie (min. 4 osoby), daty szkolenia ustalamy indywidualnie z osobami zainteresowanymi. Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS), dlatego przy spełnieniu odpowiednich wymogów osoby zgłaszającej się na szkolenie, może ono kosztować tylko 20% wyjściowej ceny, lub być całkowicie bezpłatne! Realizujemy również szkolenia z programu Kierunek Kariera Zawodowa.

Struktura i program kursu

Kurs alpinistyczny na instruktora technik linowych składa się z dwóch części. Pierwsza z nich, ogólna, trwa 55 godzin i jest jednakowa dla wszystkich dyscyplin. Druga, specjalistyczna, obejmuje 70 godzin zajęć, na których kursanci zaznajamiają się z wiedzą teoretyczną, a także biorą udział w licznych ćwiczeniach praktycznych związanych z alpinistycznymi technikami linowymi. Część ogólna składa się z e-learningu oraz ciekawych warsztatów.  Zajęcia wchodzące w skład tej części to anatomia ogólna i podstawy kształcenia ruchowego, fizjologia człowieka, psychologii sportu, opieka nad poszkodowanym oraz teoria i metodyka rekreacji. Część specjalistyczna realizowana jest na obiektach przemysłowych, sztucznych ścianach wspinaczkowych, parkach linowych, terenach leśnych oraz na skałkach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Jako działająca już od wielu lat i ciesząca się dobrą renomą szkoła, staramy się cały czas podnosić jakość szkoleń, doskonaląc realizowany program nauczania. Pomagamy absolwentom naszych kursów być na bieżąco w temacie aktualnie zalecanego sprzętu oraz prawidłowych technik jego użycia. Zależy nam na tym, by kurs alpinistyczny na instruktora technik linowych odbywany w Polskiej Szkole Alpinizmu był doświadczeniem, z którego można wynieść ogrom wiedzy i dobre, rzetelne przygotowanie do wykonywania zawodu instruktora alpinistycznych technik linowych.
 

Ramowy program części specjalistycznej

 1. Charakterystyka alpinistycznych technik linowych.
 2. Podstawy prawne związane z alpinistycznymi technikami linowymi.
 3. Podstawowy sprzęt alpinistyczny (liny, taśmy, repsznury, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjn0-zjazdowe, przyrządy autoasekuracyjne, przyrządy zaciskowe, kaski i akcesoria) oraz wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania).
 4. Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki, powrotnej ósemki, ósemki równoległej, kluczki, podwójnej ósemki, ósemki z podwójnym uchem (uszy królicze), prusika klasycznego, prusika francuskiego/stopera taśmowego, blokera, flagowego, półwyblinki, wyblinki, rożkowego, skrajnego tatrzańskiego, skrajnego pośredniego, podwójnego skrajnego oraz fusion.
 5. Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie liny.
 6. Tworzenie punktów asekuracyjnych oraz stanowisk.
 7. Struktura różnych zajęć ruchowych związanych z alpinistycznymi technikami linowymi.
 8. Zasady pracy z ludźmi w różnym wieku, na różnych poziomach zaawansowania i o różnych oczekiwaniach.
 9. Niebezpieczeństwa zajęć ruchowych związanych z alpinistycznymi technikami linowymi – rozpoznawanie i profilaktyka.
 10. Zjazdy i wychodzenie po linie.
 11. Okazjonalne parki linowe.
 12. Kolejki tyrolskie.
 13. Mosty linowe.
 14. Obsługa stałych parków linowych.
 15. Budowa i rodzaje parków linowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową oraz eksploatacją parków linowych.
 16. Obsługa sztucznych ścian wspinaczkowych.
 17. Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian.
 18. Wspinaczka i asekuracja z górną protekcją, prawidłowa technika oraz podstawowe błędy + podstawy dolnej asekuracji.
 19. Przewiązywanie się przez stanowisko zjazdowe i zbieranie ekspresów oraz bezpieczne i wygodne stanowiska do wspinaczki na wędkę.
 20. Techniki autoratownicze i ratownicze.

 

Kwalifikacje

Każdy kurs alpinistyczny na instruktora technik linowych realizowany przez naszą szkołę, kończy się egzaminem, po którego pozytywnym zaliczeniu wydajemy zaświadczenie potwierdzające posiadanie kompetencji zawodowych IRR o specjalności Alpinistyczne Techniki Linowe. Na wniosek absolwenta kursu wydajemy również plastikową legitymację (koszt 35 zł – przy odbiorze osobistym, 45 zł – w przypadku wysyłki). Zaświadczenie o ukończeniu kursu alpinistycznego na instruktora technik linowych upoważnia do prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki z górną asekuracją zarówno na sztucznych ścianach wspinaczkowych jak i w skałach, zajęć zawierających zjazdy i wychodzenie po linie, pokonywanie mostów linowych, kolejek tyrolskich oraz innych linowych atrakcji zawartych w programie kursu, w tym także zajęć na parkach linowych. Kusy na IRR prowadzimy w oparciu o art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2023 poz. 2175), a sam zawód instruktora rekreacji ruchowej został ujęty w spisie zawodów w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

 

 

Warunki uczestnictwa:

 • ukończona szkoła średnia (w wyjątkowych sytuacjach jest możliwość rezygnacji z tego wymogu),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do prac na wysokości (nie wymagamy oświadczenia lekarskiego),
 • obycie z technikami linowymi – wspinaczka/taternictwo jaskiniowe/prace na wysokości.

 

 

Kurs alpinistyczny na instruktora technik linowych – cena:

Całkowity koszt: 2390 zł Zawiera: zajęcia z części ogólnej w formie e-learningu i warsztatów, materiały szkoleniowe, 7 dni szkolenia praktycznego, wstęp na sztuczną ścianę oraz inne obiekty, na których odbywają się zajęcia oraz egzamin teoretyczny i praktyczny. Część ogólną realizujemy w cenie części specjalistycznej, ale nie zwalniamy z niej nikogo. Kiedyś z tej części zwalnialiśmy absolwentów innych kursów instruktorskich oraz magistrów Wychowania Fizycznego, ale wieloletnie doświadczenia pokazały, że część ogólną dobrze jest sobie co jakiś czas odświeżyć. Traktujemy więc nasze kursy instruktorskie, jako dobrą ku temu okazję :) Dodatkowe koszty: dojazdy na miejsce zajęć, ewentualnie noclegi i wyżywienie.

 

 

Poniżej zestawienie wybranych, wartościowych oraz bogato ilustrowanych materiałów szkoleniowych, które udostępniamy po zapisaniu się na kurs:

 • O alpinistycznych technikach linowych używanych w rekreacji
 • Podstawowe zasady wykonywania prac na wysokości
 • O sprzęcie alpinistycznym (liny, uprzęże, karabinki, taśmy, ekspresy, przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, kaski, bloczki, przyrządy zaciskowe, buty wspinaczkowe oraz akcesoria)
 • Podstawowe i ponadpodstawowe węzły używane w pracy instruktora technik linowych
 • Podstawowe i ponadpodstawowe stanowiska używane w pracy instruktora technik linowych
 • Filmy z testów sprzętu i prezentujących różne, często nieuświadomione zagrożenia
 • Najpopularniejsze rejony wspinaczkowe w Polsce
 • Porównanie skal trudności
 • Historia wspinaczki
 • Najpopularniejsze formy wspinaczki oraz różne rodzaje asekuracji (kluczowe oraz ponadpodstawowe wiadomości dotyczące: wspinaczki hakowej, na wędkę, sportowej, tradycyjnej, solowej oraz bulderingu)
 • O sztucznych ścianach wspinaczkowych, obowiązkach operatora, odpowiedzialności, rodzajach asekuracji i wielu innych aspektach związanych  ze wspinaczką halowa
 • Szczegółowo o wspinaczce na wędkę – prawidłowa technika wykonania oraz typowe błędy
 • Krótkie filmy szkoleniowe dotyczące wspinaczki na wędkę oraz wspinaczki z dolną asekuracją
 • Normy etyczne i niebezpieczeństwa wspinaczki
 • System szkolenia wspinaczkowego w Polsce
 • Zasady obsługi parków linowych
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Anatomia (anatomia ogólna człowieka, układ kostny i stawowo-więzadłowy, mięśniowy oraz nerwowy)
 • Fizjologia
 • Psychologia sportu
 • Teoria i metodyka rekreacji

Po ukończonym kursie, dodajemy do tego jeszcze film o prowadzeniu prawidłowej i efektywnej rozgrzewki, a także prezentacje nt. zasad budowy i obsługi tymczasowych atrakcji linowych – cz.1 ogólne zasady i praktyczne wskazówki; cz.2 standardowe mosty linowe i tyrolki, oraz ich odpowiednia obsługa; cz.3 proste i szybkie sposoby ewakuacji uczestnika eventu z wysokości. Pozostałe części w trakcie opracowywania.  

Zapisy

W celu zapisania się na kurs, pojawienia się pytań, bądź potrzeby przygotowania niestandardowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 602 730 213 lub biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

Więcej na temat rekrutacji, organizacji naszych kursów oraz kryteriów, jakie należy spełnić żeby otrzymać zaświadczenie, znaleźć można w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie kursów i szkoleń.

Poznaj nas lepiej

Kadra

Kadra

Referencje

Materiały szkoleniowe

Statut