Przeglądy sprzętu

Strona główna 9 Przeglądy sprzętu

Przegląd środków ochrony indywidualnej (okresowe kontrole SOI)

Alpinistyczny sprzęt używany w pracach na wysokości, a także w parkach linowych i na sztucznych ścianach wspinaczkowych podlega okresowym kontrolom, które wykonywać mogą tylko upoważnione osoby. Oferujemy kontrole sprzętu wg. obowiązujących zasad, potwierdzone odpowiednią dokumentacją kontrolną. Wyposażenie można dostarczyć osobiście bądź kurierem, a także zamówić kontrolę w dowolnym miejscu kraju – siedzibie firmy bądź miejscu pracy, dzięki czemu skraca się maksymalnie czas, w którym wyposażenie jest wyłączone z użycia.

Pamiętaj, że właściciele sprzętu wysokościowego są bezpośrednio odpowiedzialni za jego dobry stan techniczny. Dokumentacja potwierdzająca, że wyposażenie do pracy na wysokości pozytywnie przeszło okresowy przegląd i że jego badanie jest aktualne, jest wymagana na etapie dopuszczania do pracy na różnych zakładach/elektrowniach/kopalniach a także przy każdej kontroli, w tym również powypadkowej, czego mamy nadzieję nigdy nie doświadczycie.

Sprzęt do wspinaczki górskiej

Skrupulatna kontrola szelek bezpieczeństwa oraz pozostałych elementów alpinistycznego sprzętu używanego w pracach na wysokości, na parkach linowych czy sztucznych ścianach wspinaczkowych.

Właściciele parków linowych i ścianek wspinaczkowych czy firmy realizujące skomplikowane prace na wysokości, muszą zadbać o bezpieczeństwo osób korzystających z uprzęży ochronnych i innych sprzętu elementów zapewniających bezpieczeństwo. Zawsze bardzo skrupulatnie podchodzimy do przeglądów okresowych i realizujemy je zgodnie z obowiązującymi standardami (norma PN-EN 365, wytyczne producenta)

Oczywiście okresowym przeglądom podlegają nie tylko szelki zabezpieczające różne rodzaje prac na wysokości czy uprzęże na parkach linowych i sztucznych ścianach wspinaczkowych. Najrzadziej raz do roku, sprawdzane muszą być zatem:

  • szelki bezpieczeństwa/uprzęże;
  • przemysłowe hełmy ochronne/kaski;
  • linki bezpieczeństwa/lonże;
  • absorbery/amortyzatory;
  • liny i zawiesia/taśmy;
  • łączniki/zatrzaśńiki/karabinki;
  • przyrządy zjazdowe i autoasekuracyjne;
  • przyrządy zaciskowe;
  • przyrządy asekuracyjne;
  • oraz bloczki.

Orientacyjny cennik kontroli jednej sztuki sprzętu:

Rodzaj sprzętu Cena netto/sztuka
szelki bezpieczeństwa, uprzęże 20 zł
linki bezpieczeństwa, lonże, amortyzatory 5-20 zł
karabinki, łączniki, zatrzaśniki, pętle 5 zł
przyrządy zjazdowe, zaciskowe, bloczki, kaski 10 zł
liny 0,3-0,5 zł/mb )w zależności od stanu) + 15zł/lina za identyfikację oraz utworzenie etykiet na obu końcach, w przypadku braku oznaczenia na przynajmniej jednym z końców

Przypominamy, że sprzęt oddawany do kontroli musi być czysty, a także możliwy do identyfikacji (powinien mieć nazwę oraz numer identyfikacyjny). Oddanie na przegląd brudnego sprzętu może wiązać się z dodatkowymi opłatami, wynikającymi z konieczności przygotowania go do kontroli. Sprzęt, którego nie da się zidentyfikować, powinien zostać wycofany z użycia i oddany do kasacji, dlatego nie podlega kontroli okresowej.

Zapraszamy do kontaktu. Zajmujemy się przeglądem każdego rodzaju wyposażenia wykorzystywanego w pracach wysokościowych (z wyjątkiem urządzeń samohamownych i ewakuacyjnych niektórych producentów) , jak i tego użytkowanego na terenie parków linowych czy sztucznych ścian wspinaczkowych. Gwarantujemy konkurencyjne ceny, szybką realizację zleceń i przygotowanie pełnej dokumentacji pokontrolnej.

Poznaj nas lepiej

Kadra

Kadra

Referencje

Materiały szkoleniowe

Statut