Kurs na instruktora prac na wysokości

Strona główna 9 Kurs na instruktora prac na wysokości

Najbliższe terminy:

 • kurs na instruktora prac na wysokości wykonywanych w dostępie budowlanym: 18-24 listopada 2024 (koszt 2490 zł/osoba, zawiera dodatkowo najważniejsze zagadnienia kursu dot. ratownictwa wysokościowego)
 • kurs na instruktora alpinizmu przemysłowego (prac na wysokości w dostępie budowlanym oraz linowym 18-24 listopada 2024 oraz 6-12 stycznia 2025 (kurs podzielony na dwa zjazdy – zawiera dodatkowo szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz z zamkniętych przestrzeni + na osobę kompetentną do kontroli środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości) – koszt 4900 zł/osoba płatne w 3ech ratach: 1wsza na etapie rezerwacji miejsca na szkoleniu (900zł), druga do 24 listopada 2024 (2000zł) oraz trzecia do 12 stycznia 2025 (2000zł)

W przypadku zebrania się grupy chętnych w innym terminie (min. 4 osoby), daty szkolenia ustalamy indywidualnie z osobami zainteresowanymi. Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS), dlatego przy spełnieniu odpowiednich wymogów osoby zgłaszającej się na szkolenie, może ono kosztować tylko 20% wyjściowej ceny, lub być całkowicie bezpłatne! Realizujemy również szkolenia z programu Kierunek Kariera Zawodowa.

 

 

Dzięki temu, że posiadamy szerokie kwalifikacje dotyczące prac na wysokości i kilkudziesięcioletnie doświadczenie zarówno w pracy, jak i szkoleniu, zdążyliśmy wypracować optymalne programy kształcenia i unikalną metodykę, którą chętnie się z Wami podzielimy. Przeszkoliliśmy tysiące kursantów, przede wszystkim z: Centralnych i Okręgowych Stacji Ratownictwa Górniczego, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, nieetatowych jednostek rozpoznania minersko-pirotechnicznego Policji, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Wojska (w tym elitarnych jednostek specjalnych), ABW, CBŚ, Jednostek Antyterrorystycznych, Straży Granicznej, OSP i PSP, mniejszych i większych firm świadczących usługi wysokościowe, zakładów produkcyjnych, magazynów wysokiego składowania, kaskaderów, kadr parków linowych oraz sztucznych ścian wspinaczkowych, a także wielu innych podmiotów, używających podczas pracy różnych rodzajów zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości, w tym oczywiście alpinistycznych technik linowych.

 

 

Przeprowadziliśmy setki szkoleń – zarówno na swoich obiektach, jak i w oddziałach firm zamawiających szkolenie, w oparciu o mobilną konstrukcję szkoleniową oraz infrastrukturę zakładową. Poza oceną ryzyka, tworzeniem instrukcji bezpiecznego wykonywania prac, tworzeniem planów awaryjnych, doborem sprzętu oraz jego okresowymi przeglądami, znamy się również na ratownictwie wysokościowym i skutecznym przekazywaniu wiedzy z każdego z powyższych aspektów.

 

 

Kadrę prowadzącą zajęcia, stanowią specjaliści i inspektorzy BHP, instruktorzy alpinizmu przemysłowego, alpinistycznych technik linowych oraz prac wykonywanych w zamkniętych przestrzeniach. Dodatkowo każdy posiada wieloletnie doświadczenie w kontrolach okresowych środków ochrony przed upadkiem z wysokości. Ze względu na charakter wykonywanych prac, technologię dostępu do tymczasowych stanowisk roboczych na wysokości oraz ochronę przed upadkiem i stabilizację pozycji roboczej podczas ich wykonywania, dzieli się powszechnie działania na wysokości na tzw. dostęp budowlany oraz linowy. O ile pracując w dostępie linowym używa się wielu technik wykorzystywanych w dostępie budowlanym, o tyle wymaga on szerszej wiedzy, umiejętności posługiwania się bardziej skomplikowanym sprzętem, zazwyczaj dużo większej sprawności fizycznej oraz zdolności do wprowadzenia w życie znacznie bardziej wymagających procedur, żeby zwieźć poszkodowanego na ziemię, w przypadku potencjalnego wypadku. Z tego powodu, oferujemy dwa rodzaje kursów:

 • na instruktora prac na wysokości w dostępie budowlanym
 • na instruktora alpinizmu przemysłowego

 

 

Instruktor prac na wysokości w dostępie budowlanym

Tego typu prace wysokościowe, wykonywane są na:

 • rusztowaniach, drabinach, klamrach,
 • słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach,
 • konstrukcjach budowlanych bez stropów,
 • dachach płaskich i stromych,
 • galeriach, pomostach, podestach i tym podobnych podwyższeniach.

Sprzęt alpinistyczny wykorzystywany jest tu głównie do asekuracji podczas dostępu do tymczasowego stanowiska roboczego, ale też do ochrony przed upadkiem w trakcie wykonywania konkretnych czynności czy do stabilizacji pozycji roboczej, żeby móc uwolnić ręce i wygodnie wykonać pracę.

 

 

Program kursu obejmuje przede wszystkim następujące zagadnienia:

 1. Organizacja i przepisy prawne dotyczące prac na wysokości.
 2. Charakterystyka prac na wysokości oraz wiążące się z nimi zagrożenia. Przyczyny typowych wypadków i ich profilaktyka.
 3. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów.
 4. Rodzaje prac na wysokości i ich charakterystyka wraz omówieniem konkretnych zasad bhp (dostęp budowlany – dachy, drabiny, rusztowania, słupy, maszty, wieże, kominy, ruchome podesty robocze i inne podwyższenia, dostęp linowy oraz przestrzenie zamknięte).
 5. Środki ochrony indywidualnej (SOI) przed upadkiem z wysokości oraz zasady ich doboru, użytkowania, a także kontroli bieżącej i okresowej.
 6. Punkty asekuracyjne i stanowiska – rodzaje oraz zasady budowy, ze szczególnym uwzględnieniem różnych warunków przemysłowych.
 7. Ogólne zasady postępowania podczas wykonywania prac na wysokości, organizacja w miejscu pracy, ocena ryzyka oraz plany awaryjne.
 8. Nadzór i kontrola warunków pracy.
 9. Sposoby efektywnego przekazywania wiedzy z zakresu teorii i praktyki prac na wysokości.
 10. Informacje na temat alpinistycznego sprzętu do prac na wysokości – konstrukcja, parametry wytrzymałościowe, zasady prawidłowego użytkowania, bieżącej kontroli, konserwacji oraz przechowywania (kaski, uprzęże, liny, taśmy, lonże, karabinki, przyrządy: zaciskowe, asekuracyjno-zjazdowe, autoasekuracyjne; absorbery energii, bloczki oraz różne akcesoria), a także na co i jak zwracać uwagę w ich przypadku podczas podczas szkolenia.
 11. Zasady wiązania węzłów używanych podczas prac na wysokości w dostępie budowlanym, a także omówienie podstawowych błędów popełnianych przy wiązaniu poszczególnych węzłów.
 12. Zasady budowy stanowisk oraz asekuracja na stanowiskach.
 13. Przygotowanie i zwijanie lin.
 14. Zasady asekuracji podczas dojścia do tymczasowych stanowisk roboczych.
 15. Różne rodzaje prac: w ograniczeniu, w podparciu oraz z systemami powstrzymywania spadania.
 16. Prawidłowy dobór sprzętu na różnych stanowiskach pracy.
 17. Podstawowe zasady ratownictwa wysokościowego.
 18. Aspekty medyczne zawisu w uprzęży.
 19. Zasady oceny zagrożenia przed rozpoczęciem akcji ratunkowej, tworzenie planów ratunkowych oraz sposoby dotarcia do osoby wymagającej udzielenia pomocy.
 20. Budowa podstawowych układów wyciągowych oraz ich zastosowanie do podnoszenia i transportu ciężarów.
 21. Budowa podstawowych układów ewakuacyjnych i ich zastosowanie w różnych sytuacjach.
 22. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Dodatkowo zapewniamy praktyki instruktorskie w trakcie trwania kursu i przekazujemy podstawowe wiadomości na temat organizacji prac w przestrzeniach zamkniętych oraz stosowanych tam ochron dróg oddechowych (nie w kwestii przygotowania do prowadzenia szkoleń z tego zakresu, ale ze względu na profilaktykę wypadków, których jest tam bardzo dużo – przede wszystkim ze względu na niewielką świadomość zagrożeń czy nawet powszechny brak wiedzy, jakie miejsca należy zakwalifikować jako PZ).

 

 

Instruktor alpinizmu przemysłowego

W dostępie linowym wykorzystujemy liny nie tylko do asekuracji, ale też do pracy w zjeździe, podczas podchodzenia po linie czy wykorzystując inne specyficzne techniki, jak np. „hakówkę w dachu”. Dostęp linowy używany jest najczęściej w pracach krótkotrwałych, na dużych wysokościach, w gęstej zabudowie miejskiej czy innych trudno dostępnych miejscach – jak studnie i silosy. Co prawda będziemy omawiali na kursie organizację prac w przestrzeniach zamkniętych (włącznie z ochroną dróg oddechowych), ale ze względu na ogrom zagadnień, nie damy rady podczas dwutygodniowego kursu przygotować się odpowiednio do prowadzenia zajęć z zakresu prac typowo w przestrzeniach zamkniętych. Ale do kształcenia alpinistów przemysłowych, już jak najbardziej :) Dostępu linowego używamy oczywiście wszędzie tam, gdzie wykorzystanie rusztowań oraz mobilnych platform roboczych jest niemożliwe, obarczone większym ryzykiem lub nieuzasadnione ekonomicznie, ale z zakresu technik wykorzystywanych w dostępie budowlanym, po naszym kursie, również będziecie w stanie szkolić na wysokim poziomie :)

 

 

Poza wszystkimi punktami programu realizowanymi na kursie instruktora prac na wysokości w dostępie budowlanym, wymienionymi wyżej, uczymy jak uczyć znacznie większej ilości węzłów i stanowisk, obsługi różnorodnego sprzętu, realizowania różnorodnych akcji ratunkowych, wykonywania okresowych kontroli środków ochrony przed upadkiem z wysokości (razem z „papierem” bycia osobą kompetentną w tym zakresie oraz dodatkowo certyfikatem firmy Kratos Safety, posiadającej bardzo pożyteczne narzędzie do przeglądów K.S-ONE), zapewniamy większą ilość praktyk instruktorskich, a także mamy znacznie większą ilość czasu na weryfikację i utrwalenie umiejętności.

 

 

Kwalifikacje

Oba rodzaje kursów na instruktora prac na wysokości oferowane przez naszą szkołę, kończą się egzaminem, po którego pozytywnym zaliczeniu wydajemy zaświadczenie potwierdzające posiadanie kompetencji zawodowych instruktora prac na wysokości w dostępie budowlanych albo instruktora alpinizmu przemysłowego. Na wniosek absolwenta kursu wydajemy również plastikową legitymację (koszt 35 zł – przy odbiorze osobistym, 45 zł – w przypadku wysyłki). Zaświadczenie upoważnia do prowadzenia zajęć z zakresu dostępu budowlanego albo budowlanego i linowego, w zależności od ukończonego kursu.

 

 

Kursy instruktorskie prowadzimy w oparciu o art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2023 poz. 2175).

Warunki uczestnictwa:

 • ukończona szkoła średnia (w uzasadnionych przypadkach możemy zrezygnować z tego wymogu),
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do prac na wysokości (nie wymagamy oświadczenia lekarskiego),
 • wieloletnie doświadczenie w pracach na wysokości w dostępie budowlanym albo linowym (w zależności od rodzaju kursu),
 • ogólnie pojęte predyspozycje pedagogiczne.

Doświadczenie i predyspozycje weryfikujemy podczas rozmowy kwalifikacyjnej :)

 

 

Warunki zaliczenia kursu:

 • uczestnictwo w zajęciach teoretycznych i praktycznych oraz praktykach instruktorskich,
 • przygotowanie prezentacji multimedialnej na wybrany temat z przygotowanej przez nas listy (instruktorzy prac na wysokości w dostępie budowlanym przed przyjazdem na szkolenie, instruktorzy alpinizmu przemysłowego pomiędzy jednym, a drugim zjazdem),
 • pozytywny wynik egzaminu teoretycznego oraz praktycznego (przygotowanie odpowiednio bezpiecznej stacji szkoleniowej oraz przeprowadzenie prawidłowego metodycznie procesu nauczania dwóch wylosowanych umiejętności),
 • przedstawienie planu szkolenia do prac na wysokości w dostępie budowlanym abo kursu do prac na wysokości w dostępie linowym na poziomie rozszerzonym (w zależności od rodzaju kursu).

 

 

Kurs na instruktora prac na wysokości – cena:

Instruktor prac na wysokości w dostępie budowlanym Całkowity koszt: 2490 zł Zawiera: bogate materiały szkoleniowe, 7 dni szkolenia teoretycznego i praktycznego, praktyki instruktorskie oraz egzamin teoretyczny i praktyczny. Dodatkowe koszty: ewentualne noclegi i wyżywienie. Instruktor alpinizmu przemysłowego Całkowity koszt: 4900 zł/osoba płatne w 3ech ratach: 1wsza na etapie rezerwacji miejsca na szkoleniu (900zł), druga do końca pierwszego zjazdu (2000zł) oraz trzecia do końca drugiego zjazdu (2000zł). Zawiera: bogate materiały szkoleniowe, 14 dni szkolenia teoretycznego i praktycznego, kurs z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz z przestrzeni zamkniętych, kurs na osobę kompetentną do przeglądu różnych środków chroniących przed upadkiem z wysokości, praktyki instruktorskie oraz egzamin teoretyczny i praktyczny. Dodatkowe koszty: ewentualne noclegi i wyżywienie.

 

 

Poniżej zestawienie wybranych, wartościowych oraz bogato ilustrowanych materiałów szkoleniowych, które udostępniamy po zapisaniu się na kurs:

 • Podstawowe zasady wykonywania prac na wysokości
 • O sprzęcie alpinistycznym (liny, uprzęże, karabinki, taśmy, przyrządy autoasekuracyjne, kaski, bloczki, przyrządy zaciskowe, przyrządy asekuracyjno- zjazdowe, przyrządy samohamowne, akcesoria oraz urządzenia kotwiczące)
 • Podstawowe i ponadpodstawowe węzły używane w pracach na wysokości
 • Podstawowe i ponadpodstawowe stanowiska używane w pracach na wysokości
 • Filmy z testów sprzętu i prezentujących różne, często nieuświadomione zagrożenia
 • Teoria dotycząca układów wyciągowych oraz ewakuacyjnych, stosowanych do transportu ładunków, a także ratownictwa wysokościowego
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Po ukończonym kursie, dodajemy do tego dodatkowo:

 • Wykład dotyczący hierarchii doboru środków ochrony przed upadkiem z wysokości, najważniejszych związanych z tym zasad sztuki oraz powszechnych błędów + 5 grup środków stosowanych do ochrony przed upadkiem wraz z dokładnym ich omówieniem
 • Szczegółowy wykład o środkach ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości
 • Wykład na temat przygotowania pracy, planów awaryjnych oraz wszystkich najważniejszych „zasadach sztuki”

Zapisy

W celu zapisania się na kurs, pojawienia się pytań, bądź potrzeby przygotowania niestandardowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 602 730 213 lub biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

Więcej na temat rekrutacji, organizacji naszych kursów oraz kryteriów, jakie należy spełnić żeby otrzymać zaświadczenie, znaleźć można w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie kursów i szkoleń.

Poznaj nas lepiej

Kadra

Kadra

Referencje

Materiały szkoleniowe

Statut