Kurs na osobę kompetentną do przeglądu SOI

Strona główna 9 Kurs na osobę kompetentną do przeglądu SOI

Najbliższe terminy:

  • kurs na osobę kompetentną do kontroli podstawowych środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości: 10-11 stycznia 2025 (1 dzień e-learning + 2 dni stacjonarnie – koszt 790 zł/osoba)
  • kurs na osobę kompetentną do kontroli środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości na poziomie rozszerzonym : 10-12 stycznia 2025 (1 dzień e-learning + 3 dni stacjonarnie – koszt 990 zł/osoba)

 

Jeżeli zamiast kursu na osobę kompetentną do kontroli SOI, szukasz informacji na temat oferowanych przez nas usług przeglądu sprzętu, przejdź proszę do zakładki przeglądy sprzętu.

 

 

Środki ochrony indywidualnej, chroniące przed upadkiem z wysokości, muszą być sprawdzane okresowo, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, przez upoważnioną osobę. Osoba ta musi być przede wszystkim kompetentna – mieć wiedzę, umiejętności oraz narzędzia, żeby ocenić stan danego środka. Kompetencje zdobywa się na odpowiednich kursach, prowadzonych przez producentów sprzętu oraz inne podmioty. Poza kontrolą okresową, mamy również do czynienia z kontrolami incydentalnymi – jeżeli w trakcie codziennej kontroli, pracownik zauważy cokolwiek, co budzi jego wątpliwości co do stanu danego środka, przed kontynuacją jego użytkowania musi zostać przeprowadzona dodatkowa kontrola – znowu przez osobę kompetentną do przeglądu SOI.

 

 

Kursy, upoważniające do przeglądu jednego tylko producenta, są mało praktyczne, a jeżeli instrukcja obsługi wymaga odbycia przeszkolenia właśnie u niego (bądź upoważnionego przedstawiciela) jest to obecnie traktowane jako nieuzasadnione nadużycie. No chyba, że dotyczy to skomplikowanych mechanizmów – jak w niektórych urządzeniach samohamownych czy automatycznych ewakuacyjnych, specyficznych rozwiązań – jak np. petzlowski Asap czy Maestro albo nietypowych materiałów.

 

 

 

Ocena stanu danego środka, nie polega tylko na wykluczeniu uszkodzeń mechanicznych czy termicznych oraz prawidłowego funkcjonowania. Trzeba też znać substancje, które uszkadzają sprzęt wykonany z tworzyw sztucznych, żeby wykluczyć (na ile się da), mało widoczne czy bardziej specyficzne uszkodzenia, jak przede wszystkim te powstałe na skutek kontaktu z chemikaliami. Kontroler sprzętu musi też wiedzieć, kiedy wycofać dany środek ze względu na okres trwałości czy czas jaki minął od pierwszego użycia.

 

 

Nie bez znaczenia jest znajomość historii użytkowania sprzętu, a często również posiadanie instrukcji obsługi (okresy trwałości i użytkowania konkretnego rodzaju sprzętu niektórych producentów, zwłaszcza produkowanego w różnych okresach czasu, są bez instrukcji bardzo trudne do ustalenia). Na kursie na osobę kompetentną do przeglądu środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, uczymy nie tylko specyfiki poszczególnych typów sprzętu, najczęstszych uszkodzeń czy sporządzania dokumentacji, ale też praktycznych rozwiązań dotyczących całego procesu: od przygotowania sprzętu do przeglądu (co czasami dotyczy również odpowiedniego pakowania w przypadku wysyłki), przez jego identyfikację, określenie wieku, a także skracania i oznaczania lin, konserwacji, prostych napraw (jeżeli są dopuszczone przez producenta) czy wymiany części zamiennych. Dokumentacja, to nie tylko protokół z przeglądu, ale też wnioski, które bardzo często mają wpływ na profilaktykę powstawania uszkodzeń w sprzęcie, którego nie trzeba było jeszcze wycofać.

 

 

W trakcie kursu, uczymy też sposobów skutecznego kontaktu z klientem na różnych etapach przeglądu (w zależności od powodu kontaktu), odpowiedniego pakowania sprzętu w przypadku wysyłki zwrotnej, oznaczania sprzętu do wycofania oraz korzystania z cyfrowych systemów przechowywania dokumentacji. Dzielimy się dodatkowo zdobytym doświadczeniem, pomagającym odpowiednio wyceniać usługi – zarówno kiedy klient dostarcza sprzęt osobiście, za pośrednictwem kuriera czy poczty, jak i wtedy kiedy zamawia przegląd w swojej siedzibie czy aktualnym miejscu wykonywania pacy (częste w przypadku budów).

 

 

Oferujemy dwa rodzaje kursów na osobę kompetentną do przeglądu SOI:

  • na osobę kompetentną do kontroli podstawowych środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości
  • na osobę kompetentną do kontroli środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości na poziomie rozszerzonym

W skład podstawowych SOI wchodzą: kaski (alpinistyczne EN12492 oraz przemysłowe hełmy ochronne EN397), łączniki (EN362 oraz EN12275), szelki bezpieczeństwa (EN361) oraz pasy do pracy w podparciu (EN358), pętle stanowiskowe (EN795B), linki bezpieczeństwa (EN354), amortyzatory (EN355), linki bezpieczeństwa do ustalania pozycji (EN358) oraz urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą (EN353-2).

Poziom rozszerzony, zawiera dodatkowo następujące rodzaje sprzętu: uprzęże biodrowe (EN813), szelki ratownicze (EN1497), uprzęże alpinistyczne (EN12277), urządzenia kotwiczące (EN795), pętle alpinistyczne (EN566), kotwy skalne (EN959), dynamiczne liny do wspinaczki (EN892), liny rdzeniowe w oplocie o małej rozciągliwości (EN1891), linki pomocnicze (EN564), systemy pochłaniania energii stosowane podczas pokonywania via ferrat (EN958), urządzenia samohamowne (EN360), ratownicze urządzenia podnoszące (EN1496), pętle ratownicze (EN1498), linowe systemy asekuracyjne i wspomagające pracę. Urządzenia regulacyjne dla lin, czyli przyrządy autoasekuracyjne, przyrządy do wychodzenia po linie oraz zjazdowe (EN12841), przyrządy zaciskowe (EN567), urządzenia do opuszczania stosowane w akcjach ratowniczych (EN341), alpinistyczne urządzenia hamujące, czyli wspinaczkowe przyrządy asekuracyjno-zjazdowe (EN15151-1 oraz EN15151-2) oraz bloczki (EN12278).

 

 

Po ukończeniu kursu, wydajemy zaświadczenie na podstawie art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2023 poz. 2175), ważne 3 lata. Po upływie tego czasu, zapraszamy jednodniowe szkolenie przypominające.

Poziom rozszerzony, zawiera również dodatkowe, specyficzne zasady kontroli wg. wytycznych Kratos Safety oraz obsługę multimedialnego systemu kontroli i przechowywania danych K-S.ONE, dzięki czemu możemy wydać bonusowo oficjalny certyfikat od tego francuskiego, prężnie działającego producenta.

 

 

Do uczestnictwa w kursie na danym poziomie, wymagane jest doświadczenie w posługiwaniu się sprzętem określonego typu. Ktoś, kto pracuje w dostępie budowlanym i zna dobrze sprzęt wchodzący w skład poziomu podstawowego, może zapisać się na kurs do kontroli podstawowych środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości. Z kolei osoby pracujące w dostępie linowym albo używające ponadpodstawowego sprzętu w innych dyscyplinach, wykorzystujących alpinistyczne techniki linowe, mogą uczestniczyć w kursie na osobę kompetentną do kontroli środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości na poziomie rozszerzonym.

Ceny, terminy oraz czas trwania – na górze strony.

Zapisy

W celu zapisania się na kurs, pojawienia się pytań, bądź potrzeby przygotowania niestandardowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 602 730 213 lub biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

Więcej na temat rekrutacji, organizacji naszych kursów oraz kryteriów, jakie należy spełnić żeby otrzymać zaświadczenie, znaleźć można w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie kursów i szkoleń.

Poznaj nas lepiej

Kadra

Kadra

Referencje

Materiały szkoleniowe

Statut