Kurs ratownictwa wysokościowego

Strona główna 9 Kurs ratownictwa wysokościowego

Najbliższe terminy:

  • 10-12 maja 2024 (1 dzień e-learning + 3 dni stacjonarnie – koszt: 1390 zł/osoba)
  • 22-24 listopada 2024 (1 dzień e-learning + 3 dni stacjonarnie – koszt: 1390 zł/osoba koszt: 1390 zł/osoba)

 

Na kursie ratownictwa wysokościowego i ewakuacji z przestrzeni zamkniętych, poruszamy wiele kwestii dotyczących tworzenia planów ratunkowych i wprowadzania ich w życie, w oparciu o gotowe układy ewakuacyjne, ale też tworzone samodzielnie z posiadanego sprzętu. Uczymy rozwiązywać różnorodne sytuacje awaryjne, a także przerabiamy wiele ciekawych scenariuszy – również te w których transportujemy poszkodowanego w pionie i poziomie z użyciem noszy.

 

Szkolenie z ratownictwa wysokościowego i ewakuacji: teoria i praktyka

Kurs składa się z dwóch części:

  • e-learningu przed przyjazdem na część praktyczną (wykład dotyczący hierarchii doboru środków ochrony przed upadkiem z wysokości, najważniejszych związanych z tym zasad sztuki oraz powszechnych błędów + 5 grup środków stosowanych do ochrony przed upadkiem wraz z dokładnym ich omówieniem; szczegółowy wykład o środkach ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości, a także wykład na temat przygotowania pracy, planów awaryjnych oraz wszystkich najważniejszych „zasadach sztuki”)
  • 3 dni zajęć praktycznych

 

 

Część praktyczną zaczynamy od „unifikacji” odpowiedniego użycia sprzętu, zarówno w dostępie budowlanym, jak i linowym. Przypominamy węzły i stanowiska, a także układy wyciągowe. Następnie uczymy budowy układów ewakuacyjnych i ich zastosowania w różnorodnych sytuacjach. Ewakuujemy z lin, konstrukcji oraz przestrzeni zamkniętych. Wykorzystujemy też nosze do transportu poziomego oraz pionowego, a w międzyczasie zapoznamy Was ze sposobami izolacji dróg oddechowych i obsługą mierników wielogazowych.

 

 

Po ukończeniu kursu i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego wydajemy zaświadczenie na podstawie art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652) o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości (do działań w dostępie budowlanym albo budowlanym z elementami dostępu linowego). Na życzenie, wydajemy również skróconą wersję zaświadczenia (koszt 5 zł) poświadczającego o uprawnieniach BHP o formacie zbliżonym do wielkości dowodu osobistego, żeby absolwent kursu mógł mieć je cały czas przy sobie

Pomagamy też w zakupie sprzętu, oferując atrakcyjne ceny, a także wykonujemy okresowe przeglądy SOI. Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS), dlatego przy spełnieniu odpowiednich wymogów osoby zgłaszającej się na szkolenie dające uprawnienia do pracy na wysokości, może ono kosztować tylko 20% wyjściowej ceny lub być całkowicie bezpłatne!

 

 

Dodatkowo zapraszamy do uczestnictwa w organizowanym raz w roku kursie na osobę kompetentną do przeglądu środków ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości oraz kursie na instruktora prac na wysokości!

Od osób pracujących w Niemczech co raz częściej wymaga się kursu do prawidłowej obsługi środków ochrony przed upadkiem z wysokości oraz rozwiązywania sytuacji awaryjnych wg. normy DGUV 112-198 i 112-199 (Anwendung von PSA gegen Absturz und Rettungstraining für Notsituationen, Gemäß den Inhalten nach DGUV Regel 112-198 und 112-199), który realizujemy w dwóch opcjach 1 dzień teorii eksternistycznie (z egzaminem teoretycznym przed przyjazdem na część praktyczną) + 1 pełen dzień ćwiczeń praktycznych (600 zł/osoba) albo 2 dni stacjonarnie teoria + praktyka (890 zł/osoba).

 

 

Poniżej zestawienie wybranych, wartościowych oraz bogato ilustrowanych materiałów szkoleniowych, które udostępniamy po zapisaniu się na kurs:

  • Podstawowe zasady udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej
  • Podstawowe stanowiska używane w pracach na wysokości
  • Podstawowe i ponadpodstawowe węzły umożliwiające bezpieczną, z punktu widzenia BHP pracę
  • Układy wyciągowe oraz różne sposoby ewakuacji poszkodowanego

 

Zapisy

W celu zapisania się na kurs, pojawienia się pytań, bądź potrzeby przygotowania niestandardowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 602 730 213 lub biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

Więcej na temat rekrutacji, organizacji naszych kursów oraz kryteriów, jakie należy spełnić żeby otrzymać zaświadczenie, znaleźć można w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie kursów i szkoleń.

Poznaj nas lepiej

Kadra

Kadra

Referencje

Materiały szkoleniowe

Statut