Kurs na instruktora wspinaczki skałkowej

Strona główna 9 Kurs na instruktora wspinaczki skałkowej

Najbliższe terminy:

Kurs na instruktora wspinaczki skalnej

Całkowity koszt : 2490 zł

 • 19-23 marca 2024 (1wszy zjazd, CW Primaroca) oraz 20-25 maja 2024 (2gi zjazd, Jura Krakowsko-Częstochowska) w sumie 11 dni
 • 25 lipca – 3 sierpnia 2024 (CW Primaroca + Jura Krakowsko-Częstochowska) 10 dni jednym ciągiem

W cenie dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją oraz wielu innych, bardzo wartościowych materiałów szkoleniowych!

Dokształcanie na instruktora wspinaczki skalnej dla instruktorów wspinaczki halowej oraz instruktorów sportu

Całkowity koszt : 1490 zł

 • 20-25 maja 2024 (Jura Krakowsko-Częstochowska) 6 dni jednym ciągiem
 • 29 lipca – 3 sierpnia 2024 (Jura Krakowsko-Częstochowska) 6 dni jednym ciągiem

W cenie dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją oraz wielu innych, bardzo wartościowych materiałów szkoleniowych!

Kurs doszkalający na instruktora sportu, dla aktywnych zawodowo instruktorów rekreacji 

Całkowity koszt: 1600zł

 • 25-30 listopada 2024 (CW Primaroca) 6dni wartościowościowych warsztatów z cenionymi specjalistami

program kursu w skrócie: metodyka nauczania wspinaczki z górną i dolną asekuracją, w tym przede wszystkim dynamicznego wyłapywania lotów; metody przygotowania zawodnika do wspinaczki w skałach i na zawodach, scanning zawodnika, przygotowanie treningu motorycznego i mentalnego, taktyka OS, jak przygotować się do tripów wspinaczkowych (przygotowanie cyklów treningowych do wybranych celów, taktyka na tripie – 2 na 1, 1 na 1, resty aktywne, regeneracja, odżywianie), najczęstsze błędy w podejściu do treningu wspinaczkowego; przydatne operacje sprzętowe, organizacja zajęć w przypadku nieparzystej ilości osób; ćwiczenia ukierunkowane w rozgrzewce wspinaczkowej; trening wyrównawczy i uzupełniający, kształtowanie gibkości, warsztat dot. barków i warsztat dot. chwytotablicy; jak przeprowadzać skuteczne treningi na bulderowniach, jak uczyć różnych technik wspinaczkowych (przygotowanie samodzielnych bulderów do nauki różnych umiejętności – zasady kręcenia i ogólnie praca z zakrętarkami/wkrętarkami); zasady kształtowania siły i wytrzymałości siłowej na sztucznej ścianie; techniki linowe używane w serwisowaniu ściany i routesettingu, zasady wykonywania prac, mocowania lin i układania dróg wspinaczkowych (+ oczywiście triki związane z transportem chwytów, myciem ich itp.).

W cenie dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją oraz wielu innych, bardzo wartościowych materiałów szkoleniowych!

Kurs na instruktora wspinaczki halowej

Całkowity koszt: 1390zł

 • 19-23 marca 2024 (5 ponadstandardowo długich dni w CW Primaroca)
 • 25-29 listopada 2024 (5 ponadstandardowo długich dni w CW Primaroca)

W cenie dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją oraz wielu innych, bardzo wartościowych materiałów szkoleniowych!

 

 

W przypadku zorganizowanej (min. 4ro osobowej) grupy, możemy „odpalić” dodatkowe kursy, w odpowiednich dla obu stron terminach :)

Jesteśmy zarejestrowani w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) oraz w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (RIS), dlatego przy spełnieniu odpowiednich wymogów osoby zgłaszającej się na szkolenie, może ono kosztować tylko 20% wyjściowej ceny, lub być całkowicie bezpłatne! Realizujemy również szkolenia z programu Kierunek Kariera Zawodowa.

 

Instruktor Rekreacji VS Instruktor Sportu

W Polsce panuje brak zrozumienia ról jakie powinni pełnić instruktorzy odpowiednich szczebli. Do prowadzenia zajęć na sztucznych ścianach i w terenach skałkowych, których celem jest nauka wspinaczki i asekuracji, zarówno z górną jak i dolną protekcją, poruszane są zagadnienia z zakresu rekreacji – nie sportu. Instruktor Sportu, to osoba kształcona przede wszystkim do pełnienia innych zadań. Mówi o tym jasno Ustawa o Sporcie z 25 czerwca 2010 roku (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857, rozdział 8, art. 42-43):

Zorganizowane zajęcia w zakresie sportu w związku sportowym oraz w klubie sportowym uczestniczącym we współzawodnictwie organizowanym przez polski  związek  sportowy  może  prowadzić  wyłącznie  trener  lub  instruktor  sportu w rozumieniu ustawy. Do zadań trenera lub instruktora sportu należy poza prowadzeniem zajęć, o których mowa w ust.1, przekazywanie aktualnej wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu treningu sportowego i współzawodnictwa sportowego w danym sporcie.

Ww. ustawa nie uchyliła istnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej, a jedynie przestała regulować tą dziedzinę (IRR tak samo jak IS został ujęty w spisie zawodów w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania). Instruktor Rekreacji Ruchowej nie jest więc kimś gorszym, jest po prostu osobą wykształconą do pełnienia innej roli. Nie ma się co oszukiwać – nie da się w krótkim czasie nauczyć przekazywania wiedzy z zakresu nauki wspinaczki i asekuracji na sztucznych ścianach czy terenach skałkowych i równocześnie prowadzić zawodników. Z tego powodu oferujemy nieco inne rozwiązanie – porządny, dłuższy kurs złożony z 2 albo 3 stopni, który poza bardzo kompleksową i dokładną wiedzą z zakresu techniki i metodyki nauczania wspinaczki po drogach ubezpieczonych, przekazuje ważne zagadnienia z obszaru organizowania treningu we wspinaczce sportowej. Po ukończeniu kursu na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka halowa albo skalna i ugruntowaniu wiedzy oraz umiejętności, zapraszamy na 6cio dniowy panel warsztatów z różnymi specjalistami. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu i oddaniu prac zaliczeniowych, nadajemy tytuł instruktora sportu o specjalności wspinaczka sportowa. Zarówno po uzyskaniu tytułu instruktora rekreacji o specjalności wspinaczka halowa jak i instruktora sportu, można wziąć udział w 6cio dniowym kursie doszkalającym na instruktora wspinaczki skalnej.

 

 

Struktura i program kursu

Kurs na instruktora wspinaczki składa się z dwóch części: ogólnej (obejmującej 60 godzin w przypadku instruktora rekreacji + dodatkowe 30 godzin w przypadku instruktora sportu), jednakowej dla wszystkich dyscyplin, oraz specjalistycznej (100-110 w przypadku IRR wspinaczka skalna oraz 50-60 w przypadku IRR wspinaczka halowa i IS wspinaczka sportowa), zawierającej teorię i praktykę z zakresu wspinaczki skalnej. Nasz kurs instruktorski umożliwia zdobycie kompleksowej wiedzy instruktorskiej oraz wymaganych kwalifikacji, co umożliwia bezpieczne organizowanie zajęć różnego typu, zarówno z zakresu wspinaczki halowej jak i wspinaczki skałkowej.

Pierwsza część kursu instruktorskiego – ogólna – to e-learning oraz ciekawe warsztaty. Podczas zajęć, obszerne materiały szkoleniowe oraz profesjonalni instruktorzy i trenerzy dzielą się swoim bogatym doświadczeniem, wprowadzając Słuchacza w różnorodne zagadnienia. Zasady funkcjonowania organizmu ludzkiego podczas wysiłku fizycznego, metodyka prowadzenia zajęć ruchowych, czy różne wskazówki dotyczące relacji interpersonalnych, to tylko niektóre istotne aspekty w pracy instruktora, kluczowe w skutecznym prowadzeniu zajęć z zakresu wspinaczki, zwłaszcza wspinaczki skałkowej. Część ogólna zawiera wybrane zagadnienia z:

•    anatomii ogólnej,
•    podstaw kształcenia ruchowego,
•    fizjologii człowieka,
•    psychologii sportu,
•    opieki nad poszkodowanym,
•    teorii i metodyki rekreacji,
•    teorii sportu (w przypadku instruktora sportu),
•    dietetyki sportu (w przypadku instruktora sportu).

Niewielka liczba osób w grupach zapewnia świetny kontakt z instruktorami, którzy chętnie rozwieją wszystkie wątpliwości, jak połączyć poznawane treści ze wspinaczką skałkową czy halową. Ta część kursu kończy się egzaminem teoretycznym, którego pozytywne zaliczenie potwierdza posiadanie fachowej, niezbędnej w pracy każdego instruktora, wiedzy ogólnej.

Część ogólną realizujemy bez dodatkowych opłat, ale nie zwalniamy z niej nikogo. Kiedyś z tej części zwalnialiśmy absolwentów innych kursów instruktorskich oraz magistrów Wychowania Fizycznego, ale wieloletnie doświadczenia pokazały, że część ogólną dobrze jest sobie co jakiś czas odświeżyć. Traktujemy więc nasze kursy instruktorskie, jako dobrą ku temu okazję :)

Część specjalistyczna szkolenia na instruktora wspinaczki, realizowana jest z na sztucznych ścianach wspinaczkowych oraz w przypadku instruktora wspinaczki skalnej, przede wszystkim w różnych rejonach wspinaczkowych w Polsce i za granicą (w zależności od preferencji i stopnia zaawansowania kursantów). Autorski program tej części szkolenia, realizowany przez Polską Szkołę Alpinizmu, stanowi kompleksowo opracowany, praktyczny kurs, gwarantujący pozyskanie wiedzy od najlepszych specjalistów i bardzo doświadczonych instruktorów. Wszystkie treści przedstawiamy w sposób przystępny i interesujący, a także udostępniamy unikalne materiały szkoleniowe, które dodatkowo są na bieżąco aktualizowane. Jeżeli masz już jakieś doświadczenie we wspinaczce, a tym bardziej jeżeli jest to Twoja pasja i chcesz dzielić się nią z innymi, nasz kurs na instruktora wspinaczki to idealny wybór!

 

 

Ramowy program części specjalistycznej kursu instruktorskiego z zakresu wspinaczki skałkowej

 1. Charakterystyka dyscypliny oraz krótki rys historyczny sportów wspinaczkowych.
 2. Wspinaczka na obiektach sztucznych oraz sposoby jej uprawiania i organizowania.
 3. Budowa i rodzaje sztucznych ścian wspinaczkowych oraz ich wyposażenie; przepisy związane z budową, instalacją oraz eksploatacją sztucznych ścian.
 4. Podstawowy sprzęt wspinaczkowy (liny, taśmy, repsznury, uprzęże, karabinki, przyrządy asekuracyjne, kaski, kości, friendy, haki, spity, kotwy HSA, ringi, buty wspinaczkowe oraz akcesoria) oraz wszystko co z nim związane (budowa, parametry wytrzymałościowe, zasady użytkowania i konserwacji).
 5. Zasady wiązania węzłów oraz praktyczna nauka wiązania: stopera, pojedynczej ósemki, powrotnej ósemki, ósemki równoległej, kluczki, podwójnej ósemki, ósemki z podwójnym uchem (królicze uszy), prusika klasycznego, prusika francuskiego/stopera taśmowego, blokera, flagowego, półwyblinki, wyblinki, rożkowego skrajnego tatrzańskiego, podwójnego skrajnego oraz pośredniego tatrzańskiego.
 6. Metodyka wiązania węzłów i podstawowe błędy dotyczące węzłów ogólnie oraz każdego z osobna.
 7. Przygotowywanie, zwijanie oraz przenoszenie i przechowywanie lin.
 8. Zasady rozgrzewki wspinaczkowej oraz rozciągania.
 9. Kontuzje wspinaczkowe, profilaktyka oraz sposoby postępowania w przypadku urazu.
 10. Gry i zabawy wspinaczkowe.
 11. Wspinaczka i asekuracja z górną oraz dolną protekcją, prawidłowa technika, metodyka nauczania oraz podstawowe błędy, zarówno w kontekście wspinaczki halowej, jak i wspinaczki skałkowej.
 12. Asekuracja statyczna i dynamiczna.
 13. Prawidłowe odpadanie od ściany i wyłapywanie lotów.
 14. Podstawowe formacje skalne.
 15. Style oraz skale wspinaczkowe, najtrudniejsze drogi i buldery na świecie.
 16. Przewodniki wspinaczkowe (wspinaczka skałkowa VS wspinaczka górska)
 17. Dobór odpowiedniego sprzętu do danej drogi wspinaczkowej.
 18. Tworzenie punktów asekuracyjnych oraz stanowisk górnych i dolnych.
 19. Techniki wspinaczkowe VS technika wspinania + metodyka nauczania oraz podstawowe błędy.
 20. Przewiązywanie przez stanowisko zjazdowe i zbieranie ekspresów.
 21. Zbieranie ekspresów z przewieszonych dróg, dróg biegnących trawersem oraz powrót na drogę po odpadnięciu w „okapie”.
 22. Zakładanie stanowisk zjazdowych i zjazd w wysokim przyrządzie.
 23. Pożądane cechy instruktora wspinaczki oraz postawa etyczno-moralna.
 24. Aspekt psychologiczny we wspinaczce oraz podstawowe zasady treningu mentalnego.
 25. Buldering – zasady bezpieczeństwa.
 26. Taktyka we wspinaczce.
 27. Sportowe konkurencje wspinaczkowe oraz sposoby i zasady organizowania współzawodnictwa w ich zakresie.
 28. Normy etyczne i niebezpieczeństwa związane z uprawianiem sportów wspinaczkowych.
 29. Podstawowe zagadnienia wspinaczki na własnej asekuracji oraz wielowyciągowej.
 30. Rozwiązywanie sytuacji awaryjnych – flaszencug, metoda U, prusikowanie, uwalnianie się od ciężaru partnera, asekuracja strażacka, zjazd w przypadku utraty przyrządu lub wzięcia niewystarczającej ilości sprzętu, asekuracja z półwyblinki.
 31. Zasady uprawiania wspinaczki halowej oraz wspinaczki skałkowej w Polsce, a także obowiązujący system szkolenia.

 

Kwalifikacje

Po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wydajemy zaświadczenie potwierdzające posiadanie kompetencji zawodowych IRR (albo IS) o specjalności Wspinaczka Skalna (albo Sportowa czy Halowa) oraz plastikową legitymację (na wniosek osoby która ukończyła kurs, koszt 35 zł – przy odbiorze osobistym, 45 zł – w przypadku wysyłki), upoważniające do prowadzenia zajęć z zakresu wspinaczki z górną i dolną asekuracją na drogach ubezpieczonych o długości do jednego wyciągu a także bulderingu, zarówno na sztucznych ścianach jak i w skałach (w przypadku instruktora wspinaczki skalnej).

Dodatkowo w programie kursu instruktorskiego (wspinaczki skalnej) znajduje się również wspinaczka skałkowa na własnej asekuracji, wspinaczka wielowyciągowa oraz zagadnienia związane z rozwiązywaniem sytuacji awaryjnych, które naszym zdaniem nie powinny być obce żadnemu instruktorowi.

Szkolenia instruktorskie organizowane przez Polską Szkołę Alpinizmu prowadzone są w oparciu o art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. 2023 poz. 2175), a sam zawód instruktora rekreacji ruchowej (oraz instruktora sportu) został ujęty w spisie zawodów w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (Dz.U. 2014 poz. 1145).

 

 

Warunki uczestnictwa w kursie na instruktora wspinaczki skałkowej:

 • ukończona szkoła średnia (w uzasadnionych przypadkach możemy zrezygnować z tego wymogu),
 • umiejętność wspinaczki i asekuracji z dolną protekcją,
 • ogólna wiedza i doświadczenie wspinaczkowe,
 • prowadzenie dróg o trudności VI+ (na instruktora sportu VI.3 lub odpowiednie doświadczenie w prowadzeniu zajęć),

 

Kurs na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skalna

Całkowity koszt: 2490zł

Zawiera: zajęcia z części ogólnej w formie e-learningu i warsztatów, materiały szkoleniowe (w tym dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją), 10-11 dni szkolenia praktycznego, wejściówki na sztuczną ścianę + egzamin teoretyczny i praktyczny.

Dodatkowe koszty: dojazdy w skały, ewentualne koszty związane z noclegami oraz wyżywieniem.

Dokształcanie na instruktora wspinaczki skalnej dla instruktorów wspinaczki halowej oraz instruktorów sportu

Całkowity koszt: 1490zł

Zawiera: zajęcia z części ogólnej w formie e-learningu i warsztatów (jeżeli minęło więcej niż dwa lata od ukończenia poprzedniego kursu instruktorskiego, w przeciwnym wypadku nie trzeba zaliczać ponownie części ogólnej), materiały szkoleniowe (w tym dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją), 6 dni szkolenia praktycznego w skałach+ egzamin teoretyczny i praktyczny.

Dodatkowe koszty: dojazdy w skały, ewentualne koszty związane z noclegami oraz wyżywieniem.

 

 

Kurs na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka halowa

Całkowity koszt: 1390zł

Zawiera: zajęcia z części ogólnej w formie e-learningu i warsztatów, materiały szkoleniowe (w tym dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją), 5 dni szkolenia praktycznego, wejściówki na sztuczną ścianę + egzamin teoretyczny i praktyczny.

Dodatkowe koszty: ewentualne koszty związane z noclegami oraz wyżywieniem.

Kurs na instruktora sportu o specjalności wspinaczka sportowa

Tylko dla osób, które ukończyły wcześniej kurs na instruktora rekreacji ruchowej o specjalności wspinaczka skalna lub halowa!

Całkowity koszt: 1590zł

Zawiera: zajęcia z części ogólnej w formie e-learningu i warsztatów, materiały szkoleniowe (w tym dostęp do unikatowych wideowarsztatów dot. wspinaczki z dolną asekuracją), 6 dni szkolenia praktycznego, wejściówki na sztuczną ścianę + egzamin teoretyczny i praktyczny.

Dodatkowe koszty: ewentualne koszty związane z noclegami oraz wyżywieniem.

 

 

Poniżej zestawienie wybranych, wartościowych oraz bogato ilustrowanych materiałów szkoleniowych, które udostępniamy po zapisaniu się na kurs:

 • O sztucznych ścianach wspinaczkowych, obowiązkach operatora, odpowiedzialności, rodzajach asekuracji i wielu innych aspektach związanych  ze wspinaczką halowa
 • Najciekawsze sztuczne obiekty wspinaczkowe w Polsce
 • Wypadki na sztucznych ścianach w Polsce i na świecie, ich powody oraz na tej podstawie profilaktyka występowania tego typu zdarzeń
 • Szczegółowo o wspinaczce na wędkę – prawidłowa technika wykonania oraz typowe błędy
 • Krótkie filmy szkoleniowe dotyczące wspinaczki na wędkę oraz wspinaczki z dolną asekuracją
 • Metodyka nauczania wspinaczki i asekuracji na wędkę
 • Metodyka nauczania wspinaczki i asekuracji z dolną protekcją
 • Przykładowe 20 pierwszych zajęć sekcji początkującej
 • Podstawowe i ponadpodstawowe węzły używane we wspinaczce
 • Podstawowe i ponadpodstawowe stanowiska używane we wspinaczce skalnej
 • O sprzęcie wspinaczkowym (liny, uprzęże, karabinki, taśmy, ekspresy, przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, kaski, bloczki, przyrządy zaciskowe, buty wspinaczkowe oraz akcesoria – magnezja, woreczki na magnezję, kij do wpinek, crash pad i okulary do asekuracji)
 • Historia sprzętu wspinaczkowego (przyrządy asekuracyjno-zjazdowe, własna asekuracja)
 • Siła uderzenia – teoria i praktyka
 • Filmy z testów sprzętu i prezentujących różne, często nieuświadomione zagrożenia
 • Bardzo obszerna prezentacja o technice wspinania, zawierająca wiadomości nt. makro- i mikro rzeźby ściany, ogólne zasady jak wspinać się prawidłowo technicznie, różne technik wspinaczkowych a także wiele przydatnych ćwiczeń
 • Filmy prezentujące różne techniki oraz ćwiczenia
 • Najtrudniejsze drogi i buldery na świecie, najtrudniejsze drogi w Polsce oraz porównanie skal wspinaczkowych
 • Jak zorganizować wyprawę w skały
 • Opis różnych popularnych rejonów w Europie
 • Najpopularniejsze rejony wspinaczkowe w Polsce (w tym również Przełom Białki, Rudawy Janowickie, rejony wspinaczkowe u podnóża Tatr, Podkarpackie piachy, rejony wspinaczkowe dobre na upalne dni oraz alternatywne aktywności w dni restowe/brak pogody)
 • Specyfika wspinaczki w piaskowcu
 • Historia wspinaczki
 • Co powinno znaleźć się w plecaku wspinacza sportowego
 • Konkurencje sportowe we wspinaczce
 • System szkolenia wspinaczkowego w Polsce
 • Trenażery wspinaczkowe
 • Strony internetowe oraz aplikacje pomagające w treningu wspinaczkowym
 • O rozgrzewce wspinaczkowej + baza różnych ćwiczeń
 • Wspinaczka dzieci
 • Gry i zabawy ruchowe dla dzieci
 • Wspinaczka górska – pierwsze kroki
 • Jaki sprzęt wziąć na kurs będąc instruktorem
 • Ćwiczenia rozciągające dla wspinaczy
 • Najczęstsze kontuzje wspinaczkowe i ich zapobieganie
 • Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej
 • Anatomia (anatomia ogólna człowieka, układ kostny i stawowo-więzadłowy, mięśniowy oraz nerwowy)
 • Fizjologia
 • Psychologia sportu
 • Teoria i metodyka rekreacji
 • Teoria sportu
 • Żywienie osób aktywnych fizycznie

 

 

Dodatkowo, po ukończonym kursie dodajemy do tego film instruktażowy, jak efektywnie prowadzić ciekawe, pożyteczne i „nowoczesne” rozgrzewki, a także nagrania wykładów dotyczących najpopularniejszych form wspinaczki oraz różnych rodzajów asekuracji, stylów oraz skal wspinaczkowych i norm etycznych, niebezpieczeństw wspinaczki oraz unikatowe wideowarsztaty nt. wspinaczki z dolną asekuracją :)

Zapisy

W celu zapisania się na kurs, pojawienia się pytań, bądź potrzeby przygotowania niestandardowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 602 730 213 lub biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

Więcej na temat rekrutacji, organizacji naszych kursów oraz kryteriów, jakie należy spełnić żeby otrzymać zaświadczenie, znaleźć można w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie kursów i szkoleń.

Poznaj nas lepiej

Kadra

Kadra

Referencje

Materiały szkoleniowe

Statut