Szkolenia do prac w przestrzeniach zamkniętych

Strona główna 9 Szkolenia do prac w przestrzeniach zamkniętych

Najbliższe terminy:

 • bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych 10 maja 2024 (koszt 590 zł/osoba)
 • bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych szkolenie przypominające 10 maja 2024 (koszt 590 zł/osoba, w cenie przegląd okresowy 1 standardowego kompletu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości)
 • kurs z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych 10-11 maja 2024 (koszt: 990 zł/osoba)
 • szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz ewakuacji z zamkniętych przestrzeni: 10-12 maja 2024 (koszt: 1390 zł/osoba)
 • bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych 22 listopada 2024 (koszt 590 zł/osoba)
 • bezpieczna praca w przestrzeniach zamkniętych szkolenie przypominające 22 listopada 2024 (koszt 590 zł/osoba, w cenie przegląd okresowy 1 standardowego kompletu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości)
 • kurs z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych 22-23 listopada 2024 (koszt: 990 zł/osoba)
 • szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz ewakuacji z zamkniętych przestrzeni: 22-24 listopada 2024 (koszt: 1390 zł/osoba)

 

* w cenie szkolenia przypominającego każdej osoby, zawarty jest przegląd: 1 kasku, 1 szelek bezpieczeństwa, 50mb liny, 10 karabinków i pętli stanowiskowych w sumie (oraz innych podstawowych urządzeń kotwiczących), 5 przyrządów, bloczków i linek bezpieczeństwa (w sumie).

Prace w przestrzeniach zamkniętych – oferta specjalistycznych szkoleń z dziedziny BHP

Prace w zamkniętych przestrzeniach, to prace w zbiornikach, studzienkach, osadnikach, ale też nieraz silosach i innych miejscach, które stanowią nie lada wyzwanie dla pracodawców, służb bhp oraz osób kierujących pracownikami, pod kątem stworzenia bezpiecznych stanowisk pracy. Należą do prac szczególnie niebezpiecznych, obwarowanych wieloma specyficznymi wymogami prawa.

 

fot. gardas.com.pl

 

Poza analizą atmosfery i odpowiednią ochroną dróg oddechowych, musimy zapewnić możliwość natychmiastowej ewakuacji, a przecież cały czas pozostaje kwestia stworzenia odpowiednio wygodnej i sensownej możliwości dotarcia do miejsca pracy. Niezbędne jest też upewnienie się, czy nie ma innych zagrożeń – np. pożaru czy wybuchu. Solidna podbudowa teoretyczna, jest więc konieczna do odpowiedniego zaplanowania i prowadzenia prac tego typu.

 

 

Żeby praca była odpowiednio zorganizowana, efektywna i przede wszystkim bezpieczna, oferujemy kilka rodzajów szkoleń do prac w przestrzeniach zamkniętych, prowadzonych przez specjalistów od technik wysokościowych i ratownictwa, ale też tych od organizacji pracy i ochrony dróg oddechowych:

 • Szkolenie z zakresu bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych (1 dzień, do prostych prac w PZ)
 • Kurs z zakresu bezpiecznej pracy na wysokości oraz w przestrzeniach zamkniętych (2 dni, szkolenie rozwinięte o podstawowe techniki wykorzystywane podczas prac na wysokości w tzw. dostępie budowlanym – ograniczenie poruszania, praca w podparciu oraz użycie systemów powstrzymywania spadania, wraz z całą teorią i różnorodnymi umiejętnościami praktycznymi)
 • Szkolenie okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z zakresu organizacji oraz nadzoru prac wykonywanych w przestrzeniach zamkniętych i/albo na wysokości (2 dni – więcej szczegółów na dole strony)
 • Kurs z zakresu ratownictwa wysokościowego oraz ewakuacji z przestrzeni zamkniętych (3dni)

Kursy do prac na wysokości w dostępie linowym, wykorzystywanym często w przestrzeniach zamkniętych, wraz z ogłoszonymi terminami – w zakładce Szkolenia do prac na wysokości lub po prostu po kliknięciu w link :)

 

 

Rodzaj przestrzeni zamkniętej, jej specyfika determinują warunki pracy również pod kątem ochrony układu oddechowego. Niskie poziomy zawartości tlenu w powietrzu, duże zapylenia lub obecne środowisko gazowe, powodują konieczność używania środków ochrony dróg oddechowych. Na szkoleniu uczymy jak prawidłowo dobrać ochrony oraz skutecznie i bezpiecznie z nich korzystać.

 

 

Poza typowymi, dobrze sprawdzającymi się u osób wykonujących prace na wysokości w różnych przestrzeniach zamkniętych kursami (terminy ogłoszone na górze strony), dokładny program szkolenia, czas jego trwania oraz koszt, uzgadniamy każdorazowo z osobami zamawiającymi szkolenie. Na ostateczny kształt oferty, największy wpływ ma miejsce szkolenia, ilość osób oraz specyfika miejsca pracy oraz technologia ich wykonywania. Część prac wymaga „tylko” wykorzystania technik tzw. dostępu budowlanego w celu ochrony przed upadkiem z wysokości oraz szybkiej ewakuacji, inne opierają się o zaawansowany dostęp linowy i siłą rzeczy szkolenie do ich wykonywania będzie trwało dłużej. W pierwszym przypadku, układ do asekuracji i ewakuacji tworzy się zazwyczaj w oparciu o trój- i czwórnogi, w drugim natomiast, może być potrzeba stworzenia licznych punktów zakotwienia lub kreatywnego użycia sprzętu.

 

W każdym przypadku, realizujemy bazowe, niezbędne do bezpiecznego wykonania każdej pracy w zamkniętej przestrzeni zagadnienia, takie jak:

 • podstawy prawne regulujące pracę w przestrzeniach zamkniętych;
 • zagrożenia dla zdrowia i życia podczas prac tego typu;
 • organizacja pracy w przestrzeniach zamkniętych oraz tworzenie i wprowadzanie w życie planów awaryjnych;
 • nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi;
 • wskazanie potencjalnych zagrożeń w zakresie składu atmosfery dla układu oddechowego człowieka;
 • sposoby dokonywania pomiaru składu atmosfery i analiza wyników;
 • prawidłowy dobór systemu pomiaru;
 • ochrona dróg oddechowych w trakcie prac w przestrzeniach zamkniętych;
 • ochrona przed upadkiem z wysokości oraz techniki stosowane podczas pracy w przestrzeni zamkniętej;
 • szybka i skuteczna ewakuacja, a także pierwsza pomoc przedmedyczna

i rozszerzamy o dodatkowe, indywidualnie dopasowane do potrzeb punkty programu.

 

 

Po ukończeniu szkolenia i pozytywnym zaliczeniu egzaminu końcowego kursant otrzymuje odpowiednie uprawnienia. Wydajemy zaświadczenie na podstawie art. 117 Prawa Oświaty (Dz.U. 2017 poz. 59) oraz rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. 2019 poz. 652) o ukończeniu szkolenia z zakresu bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych, zgodnie z przepisami BHP. Na życzenie, wydajemy również skróconą wersję zaświadczenia (koszt 5 zł) o formacie zbliżonym do wielkości dowodu osobistego, żeby absolwent kursu mógł mieć je cały czas przy sobie.

Po ukończeniu naszego lub innych kursów do prac w przestrzeniach zamkniętych, zachęcamy do corocznego uczestnictwa w jednodniowym szkoleniu okresowym/przypominającym/wznawiającym, dzięki któremu nie tylko możliwe będzie zweryfikowanie posiadanych umiejętności i odnowienia uprawnień, ale też nauka nowych, bezpiecznych i wygodnych sposobów wykonywania pracy.

 

 

Mimo tego, że zaświadczenia które wydajemy, nie mają ograniczonego terminu ważności, a z obowiązku posiadania szkoleń okresowych (§ 15 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie kursów w dziedzinie bhp Dz.U z 2004 r. nr 180, poz. 1860) wywiązać można się na różne sposoby (byle by były zgodne z przepisami), warto nie rzadziej niż raz na 3 lata zgłosić się na szkolenie przypominające, na którym odpowiemy na Wasze wątpliwości i pokażemy jak najlepiej poradzić sobie w różnych napotkanych podczas pracy sytuacjach. Dodatkowo dokonamy okresowego przeglądu sprzętu wysokościowego w cenie zajęć.

Poza uprawnieniami, po ukończonym kursie oferujemy też wsparcie w doborze i zakupie sprzętu, a także konsultacje zarówno telefoniczne oraz mailowe, jak i fizyczne wsparcie w miejscu pracy, z każdego zakresu, w którym się specjalizujemy :)

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą innych naszych szkoleń wysokościowych, wśród których znajdują się między innymi kursy wspinaczkowe (kursy skałkowe oraz na sztucznej ścianie wspinaczkowej), kursy na instruktora wspinaczki, instruktora alpinistycznych technik linowych oraz wiele innych.

 

 

Oprócz szkoleń dla pracowników wykonujących pracę w przestrzeniach zamkniętych, Niepubliczna Placówka Kształcenia Ustawicznego Polska Szkoła Alpinizmu oferuje również okresowe kursy BHP dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami z zakresu organizowania i nadzorowania bezpiecznej pracy w przestrzeniach zamkniętych (i/albo na wysokości). Nie wystarczy wiedzieć jak należy bezpiecznie posługiwać się sprzętem, czy przygotować miejsce pracy. Żeby efektywnie kierować pracownikami wykonującymi różne czynności w przestrzeniach zamkniętych i sprawować nad nimi skuteczny, bezpośredni nadzór, trzeba znacznie szerszej wiedzy, ale też umiejętności prowadzenia instruktaży stanowiskowych i wielu innych, których bardzo chętnie Was nauczymy podczas specjalistycznego szkolenia w dziedzinie BHP.

 

 

Poniżej zestawienie wybranych, wartościowych oraz bogato ilustrowanych materiałów szkoleniowych, które udostępniamy po zapisaniu się na kurs:

 • Przepisy, sprzęt i inne podstawowe wiadomości dotyczące planowania oraz prowadzenia prac w przestrzeniach zamkniętych
 • Podstawowe zasady udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej

Po ukończonym kursie, dodajemy do tego dodatkowo:

 • Wykład dotyczący hierarchii doboru środków ochrony przed upadkiem z wysokości, najważniejszych związanych z tym zasad sztuki oraz powszechnych błędów + 5 grup środków stosowanych do ochrony przed upadkiem wraz z dokładnym ich omówieniem
 • Szczegółowy wykład o środkach ochrony indywidualnej chroniących przed upadkiem z wysokości
 • Wykład na temat przygotowania pracy, planów awaryjnych oraz wszystkich najważniejszych „zasadach sztuki”

Zapisy

W celu zapisania się na kurs BHP do prac w przestrzeniach zamkniętych do prac w przestrzeniach zamkniętych, pojawienia się pytań, bądź potrzeby przygotowania niestandardowej oferty, zapraszamy do kontaktu:

tel.: +48 602 730 213 lub biuro@polskaszkolaalpinizmu.pl

Więcej na temat rekrutacji, organizacji naszych kursów w dziedzinie BHP oraz kryteriów, jakie należy spełnić żeby otrzymać zaświadczenie, znaleźć można w regulaminie rekrutacji oraz regulaminie kursów i szkoleń.

Poznaj nas lepiej

Kadra

Kadra

Referencje

Materiały szkoleniowe

Statut